Oppsummering dag 2

torsdag 12. april 2018

Dag 2 startet med at vi hadde presentasjon fra Ørjan Nordmann fra Industri Energi Hydro, og Eirik Birkeland fra Ekkofiskkomiteen.

Ørjan fortalte oss hvordan aluminiumindustrien har endret seg, fra å være en «skitten bransje» tiår siden, til å bli ledende innen miljøvennlig aluminiumproduksjon, og en teknologibedrift.
Han fremhevet viktigheten av støtten de har fått fra hele Industri Energi, og håper at vi også i fremtiden med et utfordrende energimarked, kan jobbe sammen videre.

Eirik fortalte om at det viktigheten av det samarbeidet vi har mellom foreningene er viktig og at vi må stå sammen for å løfte vår bransje og snakke opp oljearbeideren!

Årsmøtet har i dag debattert og behandlet innkommende forslag, uttalelser, bevilgninger. De blir etter hvert publisert her på nettsiden vår.

Vi har også hatt ett valg, nestleder Oddvar Karlsen var på valg og ble gjenvalgt med stor applaus fra alle delegatene, gratulerer Oddvar!

Årsmøte har vist at Industri Energi Statoil er en organisasjon med stor takhøyde der vi har meninger som går imot hverandre, men at vi til slutt viser at vi samler oss og står STERKERE SAMMEN.

 

Del